Shavano's Ghanima Marula

 

 

Marula ble mentaltestet 23/10-04, 16 måneder gammel.
Mentalbeskriver: Barbro Börjesson, Sverige

Arrangør: Rhodesian Ridgeback klubben avd. Vestfold.


Barbros beskrivelse av
Marula:

middels jaktlyst, liten sosial kamplyst, livlig temperament, liten skarphet (evne til å bli sint),

ubetydeligforsvarslyst, relativt nervesterk - trygg og balansert, rask avreaksjon og skuddsikker.

 

1

2

3

4

5

1a.KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt -morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b.KONTAKT

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar mot annat håll

Följer med hela sträckan, neutral

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

1c.KONTAKT

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende.

2a.LEK

Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b.LEK

Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c.LEK

Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a.JAKT

Förföljande

Startar inte.

(2 gangen)

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. (1:a gången)

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

(1 gangen)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b.JAKT

Gripande

Nonchalerar bytet springer ej fram (2 gangen)

Griper ej, nosar på föremålet. (1 gangen)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.

4.AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn -  står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a.AVSTÅNDSLEK

Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b.AVSTÅNDSLEK

Hot/aggressivitet

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.

5c.AVSTÅNDSLEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning, och/eller tidfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d.AVSTÅNDSLEK

Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e.AVSTÅNDSLEK

Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6 a.ÖVERRASKN.

Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig, och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6 b.ÖVERRASKN.

Hot/aggressivitet

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6 c.ÖVERRASKN.

Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6 d.ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla

Ingen tempo-

Förändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempo-

växling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempo-växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6 e.ÖVERRASKN.

Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid minst ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter I / lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter I / leker med overallen vid två eller fler passager.

7 a.LJUDKÄNSL.
Rädsla


Stannar, kort stopp.

Hukar sig, och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b.LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7 c.LJUDKÄNSL.

Kvarstående rädsla

Ingen tempo-

Förändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempo-

växling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempo-växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7 d.LJUDKÄNSL.

Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter I / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter I / leker med skramletvid två eller fler passager.

8 a. SPÖKEN

Hot/aggressivitet

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b.SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Kortare avbrott.

 

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c.SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig I huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig I huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig I huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig I huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figurant/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e.SPÖKEN

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot figurant, kan hoppa och gnälla.

9a.LEK

Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b.LEK

Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10.SKOTT

 

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- the gentle ridgie
and her daugther