A - KULLET


- 11 stk (6 + 5)

KULLOPPLYSNINGER


11 STK MED KORREKTE RIDGER

11 STK UTEN SINUS

9 MED KORREKT TANNSETT (2 OVERBITT)

ALLE HANNER MED TO TESTIKLER NEDE

HD / AD - TBA

MENTALTEST - TBA